Əsl xoşbəxtlik - evdə, yanında və ağılda eyni adamın olma...

Əsl xoşbəxtlik - evdə, yanında və ağılda eyni adamın olmasıdır.

Əsl xoşbəxtlik - evdə, yanında və ağılda eyni adamın olmasıdır.

Comments

You May Also Like