Arzuların həyata keçməsi üçün yanında boş boş danışan nağ...

Arzuların həyata keçməsi üçün yanında boş boş danışan nağılbaz yox, sevən sehirbaz olmalıdır.

Arzuların həyata keçməsi üçün yanında boş boş danışan nağılbaz yox, sevən sehirbaz olmalıdır.

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now