Əgər səhv olaraq susursan, sən müdriksən, əgər haqlısan v...

Əgər səhv olaraq susursan, sən müdriksən, əgər haqlısan və susursan-evlisən.

Əgər səhv olaraq susursan, sən müdriksən, əgər haqlısan və susursan-evlisən.

Comments

You May Also Like