Fərqlən, xoş sözlər de

Fərqlən, xoş sözlər de, amma yaltaq olma, Qəhrəman ol, amma lovğa olma,
Cəsur olma, amma həyasız olma...
Jeyson Stethem

Fərqlən, xoş sözlər de

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now