Menali status - Bəxt

Bir gün elə qapılar açılar ki, sən qapanan bütün qapılar üçün Rəbbinə şükr edərsən.

Menali status - Bəxt

Comments

You May Also Like