Ataya aid status

Mənə güllərin ən gözəlini gətirməyin, mənə yolların ən rahatını göstərməyin. Mənə atamın qoxusunu gətirin, ona gedən yolları göstərin.

Ataya aid status

Comments

You May Also Like