Ataya aid status

Mənə güllərin ən gözəlini gətirməyin, mənə yolların ən rahatını göstərməyin. Mənə atamın qoxusunu gətirin, ona gedən yolları göstərin.

Ataya aid status

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now