Menali status - gul haqqinda

Bu gün sənə gülümsəyən baxçandakı gülün dəyərini bil, çünki o sabah solacaq və artıq yaşamayacaq.

Menali status - gul haqqinda

Comments

You May Also Like