Mən Səni "dərman" bilib qəbul etdim...Nə biləydim "zəhər"...

Mən Səni

Mən Səni "dərman" bilib qəbul etdim...Nə biləydim "zəhər" olub qanımı zəhərləyəcəksən...!!!

Comments

You May Also Like