Əsl məhəbbət-illərlə ayrılığa yox yaxınlığa dözən məhəbbə...

Əsl məhəbbət-illərlə ayrılığa yox yaxınlığa dözən məhəbbətdir.
Helen Roulend

Əsl məhəbbət-illərlə ayrılığa yox yaxınlığa dözən məhəbbətdir.
Helen Roulend

Comments

You May Also Like