Acgözlüyə aid atalar sözləri

Acgözlük heyvanı kökəldər, kişini çökərdər.

Acgözlüyə aid atalar sözləri

Comments

You May Also Like