Kişiliyə aid atalar sözləri

Aslan dişinə, kişi işinə güvənər.

Kişiliyə aid atalar sözləri

Comments

You May Also Like