Özündən razılığa aid atalar sözləri

Alçaq yerdə, təpəcik özünü dağ sanır.

Özündən razılığa aid atalar sözləri

Comments

You May Also Like