Xeyirxaqlıq haqqında danışan insan xeyirxaq olmaya bilər,...

Xeyirxaqlıq haqqında danışan insan xeyirxaq olmaya bilər, fikirlərdə də dürüstlük nümayiş elətdirən insan, əslində  dürüst olmaya bilər.
Aristotel

Xeyirxaqlıq haqqında danışan insan xeyirxaq olmaya bilər, fikirlərdə də dürüstlük nümayiş elətdirən insan, əslində dürüst olmaya bilər.
Aristotel

Comments

You May Also Like