Paxıllığa aid statuslar

Paxıla istəmə bəla, o yazıq,
Olmuşdur əbədi bəlaya duçar.
Nə lazım olasan paxılla düşmən,
Onun paxıllıqtək öz düşməni var.
Sədi Şirazi

Paxıllığa aid statuslar

Comments

You May Also Like