Maraqli statuslar

Şah verən xələt nə qədər izzətli olsada, öz paltarın daha izzətlidir. Hökmdar süfrəsindəki xörək nə qədər ləzzətli olsa da, öz heybəndəki çörək daha ləzətlidir.
Sədi Şirazi

Maraqli statuslar

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now