Utanmaga aid statuslar

Nəməlum dərmanı həkimsiz içmək, nəbələd yolu kərvansız getmək ağıllı adamların, işi deyil. İmam Məhəmməd Qəzalidən soruşdular:
-Elmdə bu dərəcəyə necə çatdın?
Dedi:
-Bilmədiyim şeyləri soruşmağa utanmadım.
Sədi Şirazi

Utanmaga aid statuslar

Comments

You May Also Like