Hiyləgərlik - ağlı məhdud olan insanların düşünmə tərzid...

Hiyləgərlik - ağlı məhdud olan  insanların düşünmə tərzidir. O, zahirən ağıla bənzəsədə lakin ondan çox fərqlənir.
İ. Kant

Hiyləgərlik - ağlı məhdud olan insanların düşünmə tərzidir. O, zahirən ağıla bənzəsədə lakin ondan çox fərqlənir.
İ. Kant

Comments

You May Also Like