Ölkə üçün ən böyük ziyan - hiyləgərliyi müdrüklik kimi ba...

Ölkə üçün ən böyük ziyan - hiyləgərliyi müdrüklik kimi başa düşməkdir.
Bekon Frensiz

Ölkə üçün ən böyük ziyan - hiyləgərliyi müdrüklik kimi başa düşməkdir.
Bekon Frensiz

Comments

You May Also Like