Maraqli statuslar - Əgər bizim uşaqlar əsil təhsil

Əgər bizim uşaqlar əsil təhsil almaq istəyirlərsə, onlar mütaliə ilə təhsil almalıdırlar.
Nikolay Çernışevski

Maraqli statuslar - Əgər bizim uşaqlar əsil təhsil

Comments

You May Also Like