Acılarım od üstə

Ağrılarım,acılarım od üstə.
Od çərşənbəniz mübarək.

Acılarım od üstə

Comments

You May Also Like