Fəzilət ruhun gözəlliyidir. Sokrat

Fəzilət ruhun gözəlliyidir.
Sokrat

Fəzilət ruhun gözəlliyidir.
Sokrat

Comments

You May Also Like