Sevginin mükəmməl olmasını istəmə, qarşılıqlı olmasını is...

Sevginin mükəmməl olmasını istəmə, qarşılıqlı olmasını istə.

Sevginin mükəmməl olmasını istəmə, qarşılıqlı olmasını istə.

Comments

You May Also Like