Bəzən sözlər dodaqdan tökülmədiyi üçün gözlərdən tökülür....

Bəzən sözlər dodaqdan tökülmədiyi üçün gözlərdən tökülür.

Bəzən sözlər dodaqdan tökülmədiyi üçün gözlərdən tökülür.

Comments

You May Also Like