Azadlığa gedən

Azərbaycanın azadlığa gedən yolu burdan keçdi. 20 yanvar ümumi milli hüzün günü.

Azadlığa gedən

Comments

You May Also Like