Məqsədə çatmayaraq yaşamağa davam etmək - qorxaqlığdır....

Məqsədə çatmayaraq yaşamağa davam etmək - qorxaqlığdır.

Məqsədə çatmayaraq yaşamağa davam etmək - qorxaqlığdır.

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now