Ağıllısansa

Əgər ağıllısansa nə üçün kasıbsan?

Ağıllısansa

Comments

You May Also Like