Ağıllı qadın - anlayışlıdır

Gözəl qadın göz sevindirir, ağıllı qadın - anlayışlıdır, saf qadın - ruhdur.

Ağıllı qadın - anlayışlıdır

Comments

You May Also Like