Mənə ağır olanda...

Mənə ağır olanda, düşünürəm ki, təslim olsam daha ağır olacaq!

Mənə ağır olanda...

Comments

You May Also Like