Danışmağa öyrənmisənsə

Danışmağa öyrənmisənsə - deməli böyümüsən, susmağa öyrənmisənsə - deməli ağıllanmısan.

Danışmağa öyrənmisənsə

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now