Çox insanlar ruhdan düşdükdə

Çox insanlar ruhdan düşdükdə heç təsəvvür etmirdilər ki,
nə qədər uğura yaxın idilər.

Çox insanlar ruhdan düşdükdə

Comments

You May Also Like