Tənhalığın mənfi cəhəti

Tənhalığın mənfi cəhəti odur ki, bir müddətdən sonra ona alışırsan və heç kimi həyatına buraxmırsan.

Tənhalığın mənfi cəhəti

Comments

You May Also Like