Siyasi vəzifələr dəyişə bilər, insan insana vəzifəsi heç ...

Siyasi vəzifələr dəyişə bilər, insan insana vəzifəsi heç vaxt.
Josef Ernest Renan

Siyasi vəzifələr dəyişə bilər, insan insana vəzifəsi heç vaxt.
Josef Ernest Renan

Comments

You May Also Like