Dünyada ən gözəl və ən dəhşətli nədir? Qardaşımın sevinci...

Dünyada ən gözəl və ən dəhşətli nədir? Qardaşımın sevinci və qardaşımın kədəri.

Dünyada ən gözəl və ən dəhşətli nədir? Qardaşımın sevinci və qardaşımın kədəri.

Comments

You May Also Like