Səbr lazımdır

Özünə cənnət həyatı yaradmaq üçün dözülməz səbr lazımdır.

Səbr lazımdır

Comments

You May Also Like