Müvəqqəti ayrılma faydalıdır, çünki daimi ünsiyyət monoto...

Müvəqqəti ayrılma faydalıdır, çünki daimi ünsiyyət monotoniyanın görünüşünü yaradır ...
K. Marks

Müvəqqəti ayrılma faydalıdır, çünki daimi ünsiyyət monotoniyanın görünüşünü yaradır ...
K. Marks

Comments

You May Also Like