Ayrılmaqdan qorxmayın. Uzaq məsafədə olaraq da bərk sevmə...

Ayrılmaqdan qorxmayın. Uzaq məsafədə olaraq da bərk sevmək olar, yaxında isə olaraq tez ayrılmaq olar.

Ayrılmaqdan qorxmayın. Uzaq məsafədə olaraq da bərk sevmək olar, yaxında isə olaraq tez ayrılmaq olar.

Comments

You May Also Like