Yaxşı yaşamaq üçün çox işləmək lazımdır. Zəngin olmaq üçü...

Yaxşı yaşamaq üçün çox işləmək lazımdır. Zəngin olmaq üçün başqa bir şey fikirləşmək lazımdır.

Yaxşı yaşamaq üçün çox işləmək lazımdır. Zəngin olmaq üçün başqa bir şey fikirləşmək lazımdır.

Comments

You May Also Like