Hamı kimi olmamaqdan qorxma

Hamı kimi olmamaqdan qorxma və hamı sənin kimi olmaq istəyəcək!

Hamı kimi olmamaqdan qorxma

Comments

You May Also Like