Bir kəs ki, qəm ducan ola

Bir kəs ki, qəm ducan ola, ağlar, ağlamaz?
Ənduhu qussə yan ola, ağlar, ağlamaz?

Bir kəs ki, qəm ducan ola

Comments

You May Also Like