Yumruq ilə əl görüşmək olmaz

Yumruq ilə əl görüşmək olmaz.
İndira Qandi

Yumruq ilə əl görüşmək olmaz

Comments

You May Also Like