Yalnız iki stimul insanı məcbur edir işləməyə - əmək haqq...

Yalnız iki stimul insanı məcbur edir işləməyə - əmək haqqını almaq istəyi və onu itirmək qorxusu.
H. Ford

Yalnız iki stimul insanı məcbur edir işləməyə - əmək haqqını almaq istəyi və onu itirmək qorxusu.
H. Ford

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now