Hamı öz qorxusunun kölqəsində yaşayır... lazım olan şey, ...

Hamı öz qorxusunun kölqəsində yaşayır... lazım olan şey, yalnız qismətinə baxmaqdır.

Hamı öz qorxusunun kölqəsində yaşayır... lazım olan şey, yalnız qismətinə baxmaqdır.

Comments

You May Also Like