Bağışlaya bilməyəcəksiz

Nə vaxt düşünürsüz ki, bağışlaya bilməyəcəksiz, neçə dəfə bağışlandığınızı yada salın.

Bağışlaya bilməyəcəksiz

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now