Səxavətli insanlar

Səxavətli insanlar imkanlarından artığını vermək istəyirlər, qürurlu insanlar lazım olduğundan az götürürlər.

Səxavətli insanlar

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now