Nifrət sonsuz sahədir

Nifrət, məhəbbət kimi sonsuz sahədir.

Nifrət sonsuz sahədir

Comments

You May Also Like