Qəzəbi zaman sağaldır

Qəzəbi zaman sağaldır, nifrəti isə yox.

Qəzəbi zaman sağaldır

Comments

You May Also Like