Ədəbli ədəbindən susar, ədəbsiz isə onu susdurdum sanar.....

Ədəbli ədəbindən susar, ədəbsiz isə onu susdurdum sanar...

Ədəbli ədəbindən susar, ədəbsiz isə onu susdurdum sanar...

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now