Sabahı bilən yox Ömər Xəyyam

Sabahı bilən yox, olma pərişan,
Çalış, qəlbin dərddən olmasın şan – şan;
Şərab iç, ay üzlüm, ay işığında;
Çox gəzər ay, bizdən tapmaz bir nişan.

Sabahı bilən yox Ömər Xəyyam

Comments

You May Also Like