Zövg almaq Ömər Xəyyam

Səhərin mehindən açılıb güllər,
Gül – çiçək eşqilə ötür bülbüllər.
Zövq al bu bağçadan, çox belə güllər
Yaradıb, sovurub torpağa illər.

Zövg almaq Ömər Xəyyam

Comments

You May Also Like