Bir ot ki göyərib-Ömər Xəyyam

Bu ot ki göyərib çay qırağından
Bitib bir dilbərin al dodağından.
Asta gəz, çəməndə hər qızıl lalə
Çıxıb gözəllərin boz torpağından.

Bir ot ki göyərib-Ömər Xəyyam

Comments

You May Also Like

Our Facebook page

Being Viewed Now